Sumy GPS incluido APK

Sumy GPS Inclusive APK

  • Capturas de pantalla 1 de Sumy GPS Inclusive
  • Capturas de pantalla 2 de Sumy GPS Inclusive
  • Capturas de pantalla 3 de Sumy GPS Inclusive
  • Capturas de pantalla 4 de Sumy GPS Inclusive
  • Capturas de pantalla 5 de Sumy GPS Inclusive
  • Capturas de pantalla 6 de Sumy GPS Inclusive

Información de la aplicación de Sumy GPS Inclusive

Nombre de la aplicaciónSumy GPS incluido
CategoríaAplicación, Mapas y navegación
Desarrollador
Nombre del paqueteappinventor.ai_sergey_svetaylo.SumyGPSInclusive
Versión2.2
Clasificación 5
Tamaño6.8 MB
RequisitoAndroid 5.0 +
Actualizado2020-10-14
Se instala+100

Descripción de Sumy GPS Inclusive

Додаток розроблено для людей з порушеннями зору, які використовують программи для озвучіванїня цівання ціваннями. Також він зручний для людей з руховими розладами - інтерфейс не містить дрібних елементів.
Додаток є інклюзивним - тобто використовувати його можуть всі.

Додаток дозволяє:
- знайти потрібну зупинку та автоматично прокласти до неї піший маршрут за допомогою Google Maps;
- на обраній зупинці дізнатися прогноз прибуття транспорту. Якщо транспорт що прямує до зупинки з низькою підлогою - це відобразится в прогнозі. Прогноз відсортовано по прибуттю транспорта - тобто один і той самий маршрут може бути дісозаслькик;
- обрати бажаний транспорт та встановити цільову зупинку на маршруті. Додаток сповістить про наближення та прибуття до цільової зупинки.

Увага! Más información. Для повернення у додаток з фонового режиму достатньо натиснути на сповіщення.

Якщо відключити оптимізацію не вдається:
1) відстеження зупинки можливе лише якщо телефон під час відстеження жодного разу не вимиазого богод не вимиакусдя не вимиазогодя не вимиазогодя не вимиазогодя не вимиазогогла.
2) якщо телефон вимикався або додаток було згорнуто, для того, щоб продовжити відстеження, потрібно буде знов повернутись на екран вибору зупинок, та обрати потрібну зупинку

Як вимкнути оптимізацію батареї для деяких моделей телефонів:

Samsung

Вимкніть оптимизацію батареї в Системні налаштування-> Батарея-> Деталі-> SumyGPSInclusive.

Також можуть знадобитись наступні дії:
Вимкніть "Адаптивний режим акумулятора"
Вимкніть "Перехід у режим сну" (Poner las aplicaciones no utilizadas en suspensión)
Вимкніть "Автоматичне відключення додатків" (Desactivar automáticamente las aplicaciones no utilizadas)
Видалити SumyGPSInclusive зі списку додатків, які знаходяться у режимі сну.
Вимкніть фонові обмеження (restricciones de fondo) для SumyGPSInclusive

Xiaomi

Вимкніть контроль додатку у налаштуваннях батареї (Налаштування - Батарея та продуктивніть - одуктивніть - гододуктивніть - гододуктивніть - Егодониж)

Також можуть знадобитись наступні дії:
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, довгий тап отато новимти

Huawei

Перейдіть у Налаштування-> Додаткові параметри-> Диспетчер батареї-> Захищені додатки, знайдіть у списку в списке SumyGPSInclusive, и помітьте додаток як захищений.
У налаштуваннях смартфона, зайдіть у Налаштування -> Батарея -> Запуск програм. За замовчуванням ви побачите там активний перемикач “Керувати усім автоматично”. Знайдіть додаток SumyGPSInclusive та оберіть його. Унизу з'явиться вікно з трьома перемикачами, дозвольте роботу у фоні.
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, опустити досанизики ".
У Налаштування-> Програми та сповіщення-> Програми-> Налаштування-> Спеціальний доступ-> Ігнорувати оптимизацію батареї-> Знайти SumyGPSInclusive у списку-> Дозволити.

Sony

Перейдіть у Налаштування -> Батарея -> Три крапки з правого боку зверху -> Оптимизація батимизація батазація батазацизація батазацизація батазацизація батазацизація батазацизація батазацизація батазарима батароз

OnePlus

У Налаштування -> Батарея -> Оптимизація батареї на SumyGPSInclusive повинно бути “Не оптимізувати”. Такоже натисніть на кнопку с трьома вертикальними крапками у правому верхньому куті та прослідкуйте, щоб перемикач “Продвинуті оптимізації” було вимкнуто.
Також можуть знадобитись наступні дії:
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, та поставитои “замок”.

Motorola

Налаштування -> Батарея -> Три крапки з правого боку зверху -> Оптимізація енергоспоживання -> Натиснути напис “Не заощаджують” та обрати “Усі програми” -> Обрати SumyGPSInclusive -> Не оптимізувати.
La aplicación está diseñada para personas con discapacidad visual que utilizan programas para reproducir información en la pantalla. También es conveniente para personas con trastornos del movimiento: la interfaz no contiene elementos pequeños.
La aplicación es inclusiva, es decir, todos pueden usarla.

La aplicación permite:
- encuentre la parada deseada y realice automáticamente una ruta a pie hasta ella utilizando Google Maps;
- en la parada seleccionada para conocer el pronóstico de llegada del transporte. Si el vehículo se detiene con un piso bajo, esto se reflejará en el pronóstico. La previsión se ordena según la llegada del transporte, es decir, la misma ruta puede aparecer varias veces en la lista de previsión;
- seleccione el transporte deseado y establezca una parada de destino en la ruta. La aplicación le notificará la aproximación y la llegada a la parada de destino.

¡Atención! Para ejecutar la aplicación en segundo plano, debe desactivar la optimización de la batería en la configuración del teléfono. Simplemente haga clic en la notificación para volver a la aplicación desde el fondo.

Si no puede deshabilitar la optimización:
1) Detener el seguimiento solo es posible si el teléfono nunca se ha apagado o la aplicación no se ha minimizado durante el seguimiento.
2) si el teléfono está apagado o la aplicación se ha minimizado, para continuar con el seguimiento, deberá volver a la pantalla de selección de parada y seleccionar la parada deseada

Cómo desactivar la optimización de la batería para algunos modelos de teléfono:

Samsung

Desactive la optimización de la batería en Preferencias del sistema-> Batería-> Detalles-> SumyGPSInclusive.

Es posible que también necesite los siguientes pasos:
Desactivar el modo de batería adaptable
Desactivar Poner en suspensión las aplicaciones no utilizadas
Desactivar la desactivación automática de aplicaciones no utilizadas
Elimine SumyGPSInclusive de la lista de aplicaciones que están en modo de suspensión.
Deshabilitar las restricciones de fondo para SumyGPSInclusive

Xiaomi

Desactive el control de la aplicación en la configuración de la batería (Configuración - Batería y rendimiento - Ahorro de energía - SumyGPSInclusive - Sin restricciones

Es posible que también necesite los siguientes pasos:
En la lista de aplicaciones recientes (indicador cuadrado en la parte inferior de la pantalla) busque SumyGPSInclusive, toque prolongadamente y coloque un “candado”.

Huawei

Vaya a Configuración-> Opciones avanzadas-> Administrador de batería-> Aplicaciones protegidas, ubique SumyGPSInclusive en la lista y marque la aplicación como protegida.
En la configuración del teléfono inteligente, vaya a Configuración -> Batería -> Iniciar aplicaciones. De forma predeterminada, verá un interruptor activo "Administrar todo automáticamente". Busque la aplicación SumyGPSInclusive y selecciónela. Aparecerá una ventana con tres interruptores en la parte inferior, que permite trabajar en segundo plano.
En la lista de aplicaciones recientes (indicador cuadrado en la parte inferior de la pantalla) busque SumyGPSInclusive, bájelo y ponga un “candado”.
En Configuración-> Aplicaciones y notificaciones-> Aplicaciones-> Configuración-> Acceso especial-> Ignorar optimización de batería-> Encuentra SumyGPSInclusive en la lista-> Permitir.

Sony

Vaya a Configuración -> Batería -> Tres puntos en la parte superior derecha -> Optimización de la batería -> Aplicaciones -> SumyGPSInclusive - Desactive la optimización de la batería.

OnePlus

En Configuración -> Batería -> Optimización de batería en SumyGPSInclusive debe ser "No optimizar". Además, haga clic en el botón con los tres puntos verticales en la esquina superior derecha y asegúrese de que el botón de opción Optimización avanzada esté desactivado.
Es posible que también necesite los siguientes pasos:
En la lista de aplicaciones recientes (indicador cuadrado en la parte inferior de la pantalla) busque SumyGPSInclusive y ponga un "candado".

Motorola

Configuración -> Batería -> Tres puntos en la parte superior derecha -> Optimización de energía -> Haga clic en "No guardar" y seleccione "Todos los programas" -> Seleccione SumyGPSInclusive -> No optimizar.
2.2:
- Додано звукову індикацію завантаження даних.

2.1:
- Додано можливість змінити радіус пошуку зупинок (у розділі “Про додаток”). За замовчування радіус складає 500 метрів. Можливі значення - від 100 до 1000 метрів.
- Додано індикацію завантаження даних.

2.0:
- Відтепер відстеження прибуття можливе також у фоновому режимі.
- Виправлено роботу функції "Де я?"
- Кольорову гаму елементів відкореговано для користування особами з порушеннями зору.
- Мінімальна версія Android - 5.0