آموزش دعانویسی و طلسم و جادو APK

آموزش دعانویسی و طلسم و جادو APK

  • u0622u0645u0648u0632u0634 u062fu0639u0627u0646u0648u06ccu0633u06cc u0648 u0637u0644u0633u0645 u0648 u062cu0627u062fu0648 screenshots 1
  • u0622u0645u0648u0632u0634 u062fu0639u0627u0646u0648u06ccu0633u06cc u0648 u0637u0644u0633u0645 u0648 u062cu0627u062fu0648 screenshots 2
  • u0622u0645u0648u0632u0634 u062fu0639u0627u0646u0648u06ccu0633u06cc u0648 u0637u0644u0633u0645 u0648 u062cu0627u062fu0648 screenshots 3
  • u0622u0645u0648u0632u0634 u062fu0639u0627u0646u0648u06ccu0633u06cc u0648 u0637u0644u0633u0645 u0648 u062cu0627u062fu0648 screenshots 4
  • u0622u0645u0648u0632u0634 u062fu0639u0627u0646u0648u06ccu0633u06cc u0648 u0637u0644u0633u0645 u0648 u062cu0627u062fu0648 screenshots 5

Información de la aplicación de آموزش دعانویسی و طلسم و جادو

Nombre de la aplicaciónآموزش دعانویسی و طلسم و جادو
CategoríaAplicación, Libros y obras de consulta
Desarrollador
Nombre del paquetecom.motahare.doanevisi
Versión3
Clasificación 5 ( 70)
Tamaño7.0 MB
RequisitoAndroid 4.2 +
Actualizado2020-07-19
Se instala+10,000

Descripción de آموزش دعانویسی و طلسم و جادو

آموزش دعا نویسی و طلسم و جادو

نوشتن دعا و طلسم چه شرایطی دارد؟

اول- اینکه باید نیت سائل پاک باشدودر غیر این صورت نتیجهء بدی میدهد که موجبات پشیمانی را به بار می اورد پس باید نیت سائل قربتا الی الله باشد که همه چیز به اذن او انجام میگیرد.
دوم- اینکه از فرد عاملی اجازه دریافت کنید.
سوم- عبادت و ریاضت
چهارم- همیشه پاک و طاهر باشید.
پنجم- در نوشتن تمام تعویذات باید سمت قبله بنشینید و از خدا طلب فرج کنید
ششم- همیشه باید یقین داشته باشید که این علم بسیار مهم و موثر است و خواهد بود
هفتم- هرگز این علم را به نا اهل و جاهل نیاموز
هشتم - هر کاری را با توکل بر خدا شروع کن
و ...

نکته: هیچگاه در شب مخصوصاً به هنگام غروب دعا وطلسم ننویسید که موجب بلا ونزاع وجنگ میشود.

شناخت ساعات مختلف شبانه روز خیلی در این علم مهم و تاثیر گذار است یعنی اینکه بدانیم کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است یکی از موارد مهمی که از این موضوع در آن استفاده میشود. امر دعا نویسی میباشد که شخصی که برای امری دعایی مینویسد اگر این کار را در ساعت مناسب انجام ندهد چه بجهاد. بهتر است بگوییم یکی از شرایط مهم در انجام امور مربوط به این علم آگاهی از این ساعات میباشد.

برای ادامه آموزش ها این برنامه را نصب کنید.
Enseñanza de la oración, escritura, hechizos y magia.

¿Cuáles son las condiciones para escribir oraciones y hechizos?

Primero, la intención del buscador debe ser pura, de lo contrario tendrá un mal resultado que causará arrepentimiento, por lo que la intención del buscador debe estar cerca de Dios, y todo se hará con su permiso.
En segundo lugar, para obtener el permiso del agente.
Tercero: Adoración y austeridad.
Cuarto: siempre estar limpio y ordenado.
Quinto: al escribir todos los amuletos, debes sentarte junto a la qibla y pedirle perdón a Dios
Sexto, siempre debes estar seguro de que esta ciencia es y será muy importante y efectiva
Séptimo, nunca enseñes esta ciencia al ignorante
Octavo - Comience con confianza en Dios
Y…

Consejo: Nunca escriba oraciones o sermones por la noche, especialmente al atardecer, ya que causarán desastres, conflictos y guerras.

Conocer las diferentes horas del día y de la noche es muy importante y efectivo en esta ciencia, lo que significa que saber qué hora y hora es la correcta para lo que es una de las cosas importantes que se utilizan en este tema. Se trata de escribir una oración, y una persona que escribe una oración por algo, si no lo hace en el momento adecuado, puede tener el efecto contrario. Es mejor decir que una de las condiciones importantes para hacer cosas relacionadas con esta ciencia es estar al tanto de estas horas.

Instala este programa para continuar con los tutoriales.